Διοίκηση

Η Εταιρεία σήμερα αποτελείται από περίπου 50 μέλη μεταξύ των οποίων διδάσκοντες ή μελετητές της φιλοσοφίας, αρχιτέκτονες, μουσικοί, εικαστικοί.

Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από επτά βασικά και δύο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2023 – 2026)

  • Πρόεδρος : Αικατερίνη (Καίτη) Δημητσάντου-Κρεμέζη, Αρχιτέκτων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  • Αντιπρόεδρος : Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Αρχιτέκτων, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  • Γενικός Γραμματέας : Βασιλική Πετρίδου, Αρχιτέκτων, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  • Ταμίας : Παναγιώτα (Γιούλη) Ράπτη, Φιλόσοφος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  • Μέλος : Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Αρχιτέκτων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  • Μέλος : Μελίτα Εμμανουήλ, Ιστορικός της Τέχνης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  • Μέλος : Ελένη Τάτλα, Αρχιτέκτων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Αναπληρωματικά μέλη:

  • Αλεξάνδρα Μουρίκη, Φιλόσοφος.
  • Μυρτώ Κωσταροπούλου, Αρχιτέκτων.