Διοίκηση

Η Εταιρεία σήμερα αποτελείται από περίπου 50 μέλη μεταξύ των οποίων διδάσκοντες ή μελετητές της φιλοσοφίας, αρχιτέκτονες, μουσικοί, εικαστικοί.

Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από επτά βασικά και δύο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2020 – 2023)

  • Πρόεδρος : Αικατερίνη (Καίτη) Δημητσάντου-Κρεμέζη, Αρχιτέκτων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  • Αντιπρόεδρος : Παναγιώτα (Γιούλη) Ράπτη, Φιλόσοφος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  • Γενικός Γραμματέας : Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Αρχιτέκτων, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  • Ταμίας : Βασιλική Πετρίδου, Αρχιτέκτων, Πανεπιστήμιο Πατρών.
  • Μέλος : Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Αρχιτέκτων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  • Μέλος : Μελίτα Εμμανουήλ, Ιστορικός της Τέχνης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  • Μέλος : Ελένη Τάτλα, Αρχιτέκτων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Αναπληρωματικά μέλη:

  • Μυρτώ Κωσταροπούλου, Αρχιτέκτων.
  • Παναγιώτης Πάγκαλος, Αρχιτέκτων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.