Τελευταία νέα

Πανελλήνιο Συνέδριο «Το Δίκαιο ως πραγματικότητα της ελευθερίας»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης [ΠΕΔΔ] του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [ΕΚΠΑ] (www.pss.pspa.uoa.gr), το Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων, ΠΕΔΔ, ΕΚΠΑ (www.emes.pspa.uoa.gr) και η Εταιρία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου (www.emea-topika.gr) σε συνεργασία με το Goethe...